Czynności notarialne

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Szkoła angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany led na imprezy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament u notariusza

Sporządzenie testamentu służy przekazaniu zebranego dobytku jako następstwo śmierci. Testament to pismo urzędowe, w jakim wskazuje się wybrane osoby, jakie uzyskają spadek. Żeby dokument był pełnomocny musi spełniać parę wymogów uwzględnionych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba zamierzająca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych oraz spisać go osobiście przy całkowitej świadomości czynu. Testament obowiązuje dopiero w momencie otwarcia spadku, czyli po śmierci testatora. W innych okolicznościach podzielnie dobytku na podstawie testamentu nie jest możliwe. Zgodnie z przepisami spadkodawca ma prawo zapisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich należy spełniać opisane prawem wytyczne.

Jakie wyróżniamy formy testamentu?

Testament własnoręczny – w tej formie testator musi zapisać pełną treść testamentu własnoręcznie oraz opatrzyć go datą oraz podpisem. Bardzo niezbędne jest, żeby z treści dokładnie wynikało, komu przepisany zostanie dobytek oraz w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie podzielony na więcej niż jedną osobę. W tej formie niedopuszczalny jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – występuje zazwyczaj w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że lepiej jest wybrać ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zadba o poprawność dokumentu. Testamenty własnoręczne są przeważnie podważane, gdy dochodzi do sporów pomiędzy spadkobiercami. Spisanie testamentu u notariusza gwarantuje, że testament będzie zgodny z wymogami . Sporządza się go w gronie 2 świadków, którzy tak jak spadkodawca oraz notariusz zostawiają podpisy uwierzytelniające spisanie dokumentu. Dodatkowym dowodem jest także protokół spisywany w czasie spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wówczas, kiedy istnieje ogromne prawdopodobieństwo nagłej śmierci testatora. Dotyczy to okoliczności szczególnych np. epidemii, ciężkiej choroby, wojny. Tego rodzaju testament może zostać sporządzony w równoczesnej obecności 3 świadków oraz musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez co najmniej 2 świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament będzie nieprawomocny jeżeli spadkodawca przygotuje go pod przymusem lub w wyniku błędu, czyli jeżeli nie zostanie spisany świadomie oraz z w własnej woli. Co więcej testament określa wolę tylko jednej osoby, ze względu na to nie może zostać zapisany np. przez małżonków wspólnie.

Sporządzenie testamentu u notariusza daje korzyści

Notariusz musi odmówić spisania testamentu jeśli tylko podejrzewa, że spadkodawca chce go sporządzić pod przymusem lub nie jest całkowicie świadomy swojego czynu. Gdy nie ma w tej kwestii wątpliwości, poza główną zaletą – pewnością, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny z prawem oraz pełnomocny, znajdujemy też inne zyski płynące ze sporządzenia testamentu u notariusza.

Dzięki pomocy notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno sprawiać trudności, a dodatkowo jego treści będą zrozumiałe oraz nie wzbudzą wątpliwości co do woli testatora. Testament przygotowany u notariusza będzie trudniejszy do zakwestionowania w razie sporów między spadkobiercami albo pozostałymi osobami, jakie nie będą uwzględnione w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie akty notarialne sporządzone u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące zabierają zaledwie odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet gdy odpis się zniszczy lub zaginie, bez problemu można uzyskać kolejny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala też na umieszczenie go w Rejestrze Testamentów. To baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą znaleźć informacje, w której kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w jakim zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba w ogóle przygotowała testament nie może zostać ujawniona do końca jej życia. Rejestr właściwie pomaga odkryć miejsce przechowywania testamentu, a sam wpis jest darmowy, własnowolny i w każdej chwili można z niego zrezygnować.

Czy w testamencie można zapisać na kogoś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątkowej jest dostępne tylko w przypadku testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Decydując się na taki zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Ważne jest, żeby w momencie otwarcia spadku ten konkretny przedmiot był własnością spadkodawcy, w przeciwnym razie ten zapis zostanie unieważniony.

W jaki sposób odwołać testament?

Najważniejszym testamentem uznaje się ten sporządzony jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest przygotowanie nowego. W aktualnym dokumencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się odwołanie poprzedniego. Jeśli nie będzie tego wskazania aktualny testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu lub odebranie mu cech, od których zależy jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

www.notariusze-torun.eu