Adwokat – Sprawy karne i wykroczenia

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Medycyna estetyczna
Wrzesień 12, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – jaka metoda jest najlepsza
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do odpowiedzialności oraz solidności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego działań. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o naruszenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je posortować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych reguł i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to sprawy, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, jakie mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo wypadki, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się przestępstw narkotykowych, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży albo fałszerstw – również w wypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczącą krzywdę wobec poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa seksualne, a także zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. Najlżejsze powszechne sprawy karne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą powodować wszelkiego typu oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle realizowane przez kancelarię prawną postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym też internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są rezultatem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie pochodzi z braku wiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko uczciwym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na dokładny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostaną odkryte zarobki z nieujawnionych źródeł. Bywa też tak, że poprzez sąd należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu wykonać pewnie czynności. Są to więc sprawy związane z sposobem oraz kryteriami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wypełnianiem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwykle skazani także zabiegają o orzeczenie kary łącznej w wypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają także przypadki, w których osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeśli jego zdrowie uległo pogorszeniu ze względu na marne warunki w areszcie. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do kategorii wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to rezulataty takich działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj uwzględniane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to także niewłaściwe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego lub kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, choć mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/