Kancelaria notarialna – jak działa i co nam oferuje?

Beton dekoracyjny stemplowany imitacja deski
Beton dekoracyjny stemplowany – idealny materiał
Styczeń 17, 2018
Okna i drzwi dla Ciebie
Okna i drzwi – starannie zaplanuj zakup
Styczeń 21, 2018
Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

Kancelaria notarialna pieczątka notariusza

W naszym kraju pracowanie jako notariusz jest bardzo pożądane, bo bynajmniej nie jest tylko – jak to się zazwyczaj mówi – stroną, jakiej mogą powierzyć sekrety inni ludzie, ale również kimś, kto idealnie odnajduje się w złożoności kodeksów i przepisów. Pracownik kancelarii notarialnej powinien czuwać nad interesami swoich Kontrahentów i troszczyć się o nich tak dobrze jak to tylko możliwe. Pierwsze zapytanie – jakie problemy zawierzymy kancelarii notarialnej i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Na początek niedługi zarys historyczny. Jeśli wierzyć legendom – notariat nad Wisłą miał pojawić się w dwunastym wieku, czego mają dowodzić nadania królewskie z epoki Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do desygnowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Kolejne dokumenty zaczęły się pojawiać bez ustanku po 1309 r. Notariat w naszym kraju rozkwitał przede wszystkim w czternastym wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami procesy zobowiązujące do przedstawienia wiarygodnych dokumentów oraz innych zaświadczeń notarialnych. W tym też czasie pojawiły się statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

W ciągu kolejnych kilkuset lat notariat pokaźnie rozkwitł, a niebagatelną rolę odgrywał też w czasie zaborów, tj. w czasie 123 lat, gdy nie istniało państwo polskie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Odkąd Polska wróciła na mapy świata, musiało upłynąć 15 lat zanim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, lecz II wojna światowa oraz czasy powojenne sprawnie hamowały rozwój notariatu. Kiedy w Polsce zapanował komunizm, notariusze stali się urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, na przykład prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP przyjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Systematycznie aktualizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy notariuszy, których obecnie w Polsce jest ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Zaprawiony w bojach notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, lecz przede wszystkim, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego priorytetowym celem jest zabezpieczanie interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i właśnie dlatego w swojej pracy powinien kierować się sumiennością i precyzją. Notariusz to również człowiek, któremu Partnerzy ujawniają własne sekrety i trudności , zatem jedną z wyróżniających cech, którą powinna zapewniać renomowana kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Może jest to oczywiste, ale warto wybadać, czy notariusz, któremu zamierzamy przekazać istotne dla Was kwestie, ma regularnie uzupełnianą, branżową wiedzę. Upewnijmy się równolegle, czy kancelaria notarialna gwarantuje Wam bezpieczeństwo każdej transakcji. Pożądanym byłoby, aby była ona wyposażona w depozyt notarialny, w którym ze spokojem umieścimy istotne dokumenty, gotówkę oraz papiery wartościowe.

Przejdźmy do ważnej kwestii. Jakie czynności notarialne możemy załatwić w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Mamy tu do czynienia z jednym z najczęściej zadawanych pytań – które dokumenty będą niezbędne oraz jak przebiegać będzie sprawa zakupu mieszkania z wykorzystaniem kancelarii notarialnej. Bez tego się nie obejdziemy, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego będzie nieważne.

Zdecydowanie więcej ważnych papierów musi do notariusza przesłać ten, kto sprzedaje analizowane lokum. Jeśli chodzi o nabywcę, będzie to stosunkowo krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument potwierdzający tożsamość, NIP i jeśli jest taka potrzeba zaświadczenia z banku, uwierzytelniające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

W przypadku sprzedającego – jest tego sporo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najistotniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty w taki sposób, żeby były one przystępne i przyswajalne dla analizowanych podmiotów. Zadbanie o to, żeby wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to rzecz oczywista.

Kancelaria notarialna, więcej informacji —> http://www.notariusze-torun.eu/