Kim jest notariusz?

Paintball laserowy a paintball klasyczny
Paintball laserowy – alternatywa dla klasyki
Styczeń 2, 2017
Depilacja Toruń - Depilacja laserowa Toruń - Depilacja brazylijska Toruń - Toruń depilacja laserowa - Beauty Medica depilacja
Depilacja laserowa – zabieg medycyny estetycznej
Marzec 22, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest zawodem wymagającym sumienności i ogromnej znajomości prawa. Zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest chronienie czynności prawnych, oraz przeciwdziałanie występowaniu konfliktów na tle rozmaitych czynności prawnych. Notariusz stoi zatem na czele litery prawa, zabiegając o spokój prawny swoich Klientów.

Notariusz obok tak standardowych zajęć jak konstruowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi sprawami, takimi jak na przykład przechowywanie papierów wartościowych. Część z nas prawdopodobnie twierdzi, że kancelaria notarialna to placówka z wypełnionymi po brzeg regałami i bukowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem biegła Pani Notariusz. Dziś taki wygląd biura notarialnego jest już rzadko spotykany, ponieważ co raz więcej notariuszy dokonuje czynności notarialnych na laptopach, przechowując wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. Istotnie, notariusze to niezwykle praktyczni pracownicy, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu zakup domu.

W dalszej części artykułu otrzymasz informacje o tym jakie czynności pełni każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Notariusz – zawód, jakich mało

W zamierzchłych czasach notariusz zwany był rejentem. Osobistość ta miała kompetencje do pełnienia władzy w imieniu króla w trakcie gdy nie mógł urzędować. Oczywiście teraz notariusze specjalizują się w czymś całkowicie odmiennym, jednak pewna grupa ich działań jest jednoznacznie powiązana z działalnością państwa. Choćby spisywanie aktów notarialnych poświadczających nabycie własności określonej nieruchomości.

Co trzeba dokonać, by stać się zdolnym do pracy notariuszem. Jest to dość złożony mechanizm, aczkolwiek w każdym roku wiele osób otrzymuje nominację na tą pozycję. Każdy kto pragnie zostać notariuszem musi na początku zrealizować studia prawnicze. Kolejnym warunkiem jest ukończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3 lata i 6 miesięcy i zakończona jest formalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po zakończonej praktyce aplikacyjnej, konkretna osoba zostaje mianowana notariuszem przez Ministra Sprawiedliwości, który wyznacza siedzibę kancelarii.

Notariusze nie są, jak duża liczba osób uważa, funkcjonariuszami publicznymi. Mogą oni jednak korzystać z szeregu praw publicznych, na przykład z szczegółowej ochrony zawodowej. Każdy aspekt pracy notariusza jest wyszczególniony w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze zaznaczyć, że cennik usług notariusza są określone przez państwo. Określane jest to jako taksa notarialna

W czym może Ci pomóc notariusz?

Jak już nadmieniliśmy działalność notariusza jest ściśle uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to powoduje? Notariusz nie ma możliwość świadczyć innych czynności, niż te wypisane w rzeczonej regulacji. Katalog zadań notariusza jest ścisły, dlatego łatwo jest stwierdzić czym szczegółowo zajmują się osoby pełniące taki zawód.

Oto pełna lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt oficjalny, który może być wytworzony tylko przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, gdyż potwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie określonych czynności prawnych. Niektóre ustawy narzucają formę aktu notarialnego dla ważności pewnych czynności prawnych, takich jak np umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości.
  • Sporządzanie poświadczeń – poświadczenie to kolejna czynność notarialna dokonywana przez notariusza. W większości poświadcza się własnoręczny podpis na kopiach oryginalnego konkretnego aktu.
  • Przekazywanie oświadczeń – działalność ta polega na doręczeniu drugiej stronie oświadczenia, które może powodować dla niej konsekwencje prawne. To zadanie sprawdza się w trakcie trwania różnych sporów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez spisanie protokołu potwierdza zrealizowanie określonej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest zatrudniany do napisania protokołu ogólnego zgromadzenia jednostki prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest dokumentu jest operacją, którą dokonuje notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Bodźcem do wykonania protestu może być nieprzyjęcie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przyjmowanie dokumentów na przechowanie – notariusz chroni nie tylko papiery prawne, ale także kapitał, papiery wartościowe i inne rzeczy zdefiniowane w szczegółowych przepisach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – wypis jest przeważnie odtworzeniem pierwowzoru dokumentu. Urzędnik w taki sposób deklaruje, że reprodukcja materiału jest zgodna z jego oryginałem.
  • Redagowanie aktów prawnych – notariusz na żądanie strony jest zobowiązany do skonstruowania danego aktu prawnego.

Jak za pewne zaobserwowaliście profesja notariusza nie jest wcale taka łatwa. To od jego osoby zależy powodzenie dokonania danej czynności prawnej. Ma na swoich barkach dużą odpowiedzialność zawodową, gdyż istotą jego działalności jest w głównej mierze przeciwdziałanie sporom prawnym.

Obok wcześniej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu pozostałych mniej ważnych zadań wskazanych w przepisach odrębnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który rzetelnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się dobrymi opiniami Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj zdobędziesz najważniejsze informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń